HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỔ VÀ CỘT SỐNG

- Lực kéo ổn định trong quá trình giữ và nghỉ làm tăng hiệu quả điều trị và sự thoải mái. Giao diện con người đầy đủ và cân nhắc thiết kế hoạt động.
- Được trao chứng nhận chất lượng thiết bị y tế và đã vượt qua thành công thử nghiệm tiêu chuẩn an toàn IEC60601-1
- Hệ thống kéo cổ - thắt lưng được kiểm soát bằng vi xử lý tiên tiến đáp ứng các yêu cầu chuyên môn cao nhất của bạn với các tính năng cụ thể của nó
-Khả năng phát hiện sự cố tự động được kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế để đảm bảo an toàn hơn. Hệ thống đo lường tuân thủ các đặc điểm sinh lý của con người.