MÁY LASER NỘI MẠCH

Bức xạ Laser chiếu vào máu trong lòng mạch (Blok) được sử dụng thành công trong y học đã gần 30 năm. Trong quyển sách này lần đầu tiên đã được tập hợp đầy đủ nhất các tài liệu về bức xạ Laser chiếu vào máu trong lòng mạch như phương pháp điều trị hiệu quả cao và phòng bệnh hơn 50 bệnh. Các ví dụ ứng dụng lâm sàng bức xạ Laser chiếu vào máu trong lòng mạch được trình bày rút ngắn, nhưng đầy đủ thông tin. Trong một số các trường hợp, ngòai bức xạ Laser chiếu vào máu trong lòng mạch (cần thiết ứng dụng ALT “Mylat” được đưa ra các phương pháp chữa bệnh bằng Laser phối hợp. Để thực hiện các phương pháp như vậy là không thay thế các thiết bị chữa bệnh bằng Laser “Myctang-2000”, có các đầu với bức xạ liên tục, điều biến và xung trong giải mở rộng nhất.

MÁY LASER NỘI MẠCH

MÁY LASER NỘI MẠCH

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH LIỆU PHÁP BỨC XẠ LASER
CHIẾU VÀO MÁU TRONG LÒNG MẠCH.
1.     Bệnh...
Liên hệ
Máy laser nội mạch đa chức năng

Máy laser nội mạch đa chức năng

MÁY LASER NỘI MẠCH 1 ĐẦU PHÁT ĐA BƯỚC SÓNG
Model: MATRIX ILBI
Hãng sản...
Liên hệ