MÁY ĐIỀU TRỊ NHIỆT LẠNH KẾT HỢP SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ

Là thiết bị y tế kết hợp các tác dụng của liệu pháp áp lạnh với các liệu pháp siêu âm.