THIẾT BỊ ĐIỆN TRỊ LIỆU KẾT HỢP VỚI GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG

THIẾT BỊ ĐIỆN TRỊ LIỆU KẾT HỢP VỚI GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG
MODEL: H3000 - TYPES
XUẤT XỨ : HÀN QUỐC


Cốc điện cực và cốc hút có thể được tách riêng cùng một lúc
- Điều trị 2 bệnh nhân cùng một lúc
- Có thể sử dụng 2 kênh độc lập cho từng bộ phận khác nhau
- Điều trị cho phần chính là có thể với 6 chương trình tự động
- Xử lý mềm với 3 chương trình tần số cố định bằng cách thay đổi công suất đầu ra
- Điều trị phần đặc biệt với 5 chương trình và điều trị triệu chứng với 5 chương trình triệu chứng
- Hiển thị quang học cho tất cả các chức năng